• Logistar | Skladište | Transport | Špedicija | Distribucija

English

Logistar

Naše usluge

Skladište

Kompanija Logistar je prepoznala skladišno poslovanje kao ključni izazov sa kojima se susreće većina kompanija na našem tržištu. Skladišta koja su ostala pri svojoj prvobitnoj nameni smeštaja robe, istovara i utovara su odavno u istoriji. U digitalnom svetu zahtevi se menjaju, postaju sve složeniji i kompleksniji.

Saznaj više
Skladište

Carinsko posredovanje

Logistar usluga carinskog zastupanja je sinonim za ispravno, brzo i kvalitetno carinjenje robe. Pružamo profesionalnu uslugu u domenu svih carinskih postupaka. Poslovne jedinice carinskog sektora Logistar zastupaju klijente na svim carinskim ispostavama u Beogradu.

Carinski sektor Logistar-a prati sve tehnološke promene u informacionim tehnologijama i usavršava i usklađuje softver kako bismo imali unificiranu, brzu i efikasnu pripremu dokumentacije.

Saznaj više
Carinsko posredovanje

Ugovorna logistika

Kompanija Logistar je od početka osnivanja opredeljena i usmerena na razvoj logistike u svom fundamentalnom smislu i nameni, a to je profesionalizacija biznisa kroz kontinuirani razvoj i specijalizaciju.

U svetu u kome je jedina konstantna promena i ubrzanje, jedinstveno upravljanje logističkim lancem je neminovnost. Integralni nadzor, kao i integrisanost svih servisa je u tom slučaju i preduslov i posledica. Tek tada organizacija skladištenja i distribucije, transporta i špedicije mogu da maksimiziraju svoje potencijale. A odgovornost koju preuzimamo kada nam klijenti prepuste vođenje svojih logističkih procesa ima za rezultat poverenje koje je naša najvrednija performansa. Sa stabilnom logistikom, ostaje da se klijenti fokusiraju na svoju osnovnu delatnost, brinu o sopstvenom razvoju i vremenom povećavaju svoj market share i profitabilnost.

Saznaj više
Ugovorna logistika

Međunarodni drumski transport

Pouzdanost, brzina i ekonomičnost osnovne su karakteristike kvalitetne logističke usluge, pa samim tim i naš fokus u organizaciji transporta. Kada je međunarodni drumski transport u pitanju, poštujemo upravo ove vrednosti u nastojanju da odgovorimo na različite zahteve i u svakom trenutku ponudimo efikasno transportno rešenje.

Saznaj više
Međunarodni drumski transport

Distribucija

Portfolio logističkih usluga je u potpunosti kompletiran uslugom distribucije robe za objekte na teritoriji Srbije. Distribucija robe kao usluga nastala je kao potreba da se našim klijentima ponudi bitna karika u integralnom konceptu logističkog rešenja.

Logistar je kompanija koja odgovara na najkompleksije zahteve u segmentu kapilarne distribucije, nudi modifikovana i profesionalna rešenja za svaku pošiljku, organizuje efikasan transportni lanac, omoguća uvid u fizičko kretanje robe i dokumentacije u realnom vremenu.

Saznaj više
Distribucija

Zakup poslovnog prostora

U okviru logističkog centra kompanije Logistar nalazi se poslovni kompleks koji ispunjava visoke standarde funkcionalnosti koji su u skladu sa svetskim standardima modernog dizajna.

Poslovna zgrada se prostire na 3 etaže ukupne površine 3.531 m2, organizovan tako da prizemlje zauzima 1.212 m2, prvi sprat 1.129 m2 i drugi sprat 1.190 m2.

Kompletan prostor je tehnički opremljen i pravljen je od izabranih materijala i opreme vrhunskog kvaliteta. Poslovna zgrada je orjentisana prema ulaznoj kapiji, u blizini auto-puta, atraktivnog izgleda sa strukturalnom staklenom fasadom.

Saznaj više
Zakup poslovnog prostora

Skladište

Kompanija Logistar je prepoznala skladišno poslovanje kao ključni izazov sa kojima se susreće većina kompanija na našem tržištu. Skladišta koja su ostala pri svojoj prvobitnoj nameni smeštaja robe, istovara i utovara su odavno u istoriji. U digitalnom svetu zahtevi se menjaju, postaju sve složeniji i kompleksniji.

Saznaj više
Skladište

Carinsko posredovanje

Logistar usluga carinskog zastupanja je sinonim za ispravno, brzo i kvalitetno carinjenje robe. Pružamo profesionalnu uslugu u domenu svih carinskih postupaka. Poslovne jedinice carinskog sektora Logistar zastupaju klijente na svim carinskim ispostavama u Beogradu.

Carinski sektor Logistar-a prati sve tehnološke promene u informacionim tehnologijama i usavršava i usklađuje softver kako bismo imali unificiranu, brzu i efikasnu pripremu dokumentacije.

Saznaj više
Carinsko posredovanje

Ugovorna logistika

Kompanija Logistar je od početka osnivanja opredeljena i usmerena na razvoj logistike u svom fundamentalnom smislu i nameni, a to je profesionalizacija biznisa kroz kontinuirani razvoj i specijalizaciju.

U svetu u kome je jedina konstantna promena i ubrzanje, jedinstveno upravljanje logističkim lancem je neminovnost. Integralni nadzor, kao i integrisanost svih servisa je u tom slučaju i preduslov i posledica. Tek tada organizacija skladištenja i distribucije, transporta i špedicije mogu da maksimiziraju svoje potencijale. A odgovornost koju preuzimamo kada nam klijenti prepuste vođenje svojih logističkih procesa ima za rezultat poverenje koje je naša najvrednija performansa. Sa stabilnom logistikom, ostaje da se klijenti fokusiraju na svoju osnovnu delatnost, brinu o sopstvenom razvoju i vremenom povećavaju svoj market share i profitabilnost.

Saznaj više
Ugovorna logistika

Međunarodni drumski transport

Pouzdanost, brzina i ekonomičnost osnovne su karakteristike kvalitetne logističke usluge, pa samim tim i naš fokus u organizaciji transporta. Kada je međunarodni drumski transport u pitanju, poštujemo upravo ove vrednosti u nastojanju da odgovorimo na različite zahteve i u svakom trenutku ponudimo efikasno transportno rešenje.

Saznaj više
Međunarodni drumski transport

Distribucija

Portfolio logističkih usluga je u potpunosti kompletiran uslugom distribucije robe za objekte na teritoriji Srbije. Distribucija robe kao usluga nastala je kao potreba da se našim klijentima ponudi bitna karika u integralnom konceptu logističkog rešenja.

Logistar je kompanija koja odgovara na najkompleksije zahteve u segmentu kapilarne distribucije, nudi modifikovana i profesionalna rešenja za svaku pošiljku, organizuje efikasan transportni lanac, omoguća uvid u fizičko kretanje robe i dokumentacije u realnom vremenu.

Saznaj više
Distribucija

Zakup poslovnog prostora

U okviru logističkog centra kompanije Logistar nalazi se poslovni kompleks koji ispunjava visoke standarde funkcionalnosti koji su u skladu sa svetskim standardima modernog dizajna.

Poslovna zgrada se prostire na 3 etaže ukupne površine 3.531 m2, organizovan tako da prizemlje zauzima 1.212 m2, prvi sprat 1.129 m2 i drugi sprat 1.190 m2.

Kompletan prostor je tehnički opremljen i pravljen je od izabranih materijala i opreme vrhunskog kvaliteta. Poslovna zgrada je orjentisana prema ulaznoj kapiji, u blizini auto-puta, atraktivnog izgleda sa strukturalnom staklenom fasadom.

Saznaj više
Zakup poslovnog prostora

O nama

Logistar - znanje, iskustvo i tehnologija

Logistar kao 3PL povajder donosi drugačiju perspektivu, znanje, iskustvo i tehnologiju u već postojeće logističke funkcije. Uvođenjem novih procesa stvaramo dodatnu vrednost u poslovanju naših klijenata.
Osnivanje je pratio mali broj ljudi koji su sa verom ušli u velike poslove i sa jakom ambicijom pozicionirali Logistar na logističkom tržištu.
Glavni cilj nam je da kombinujemo tehnologiju, ljude i procese u sistem koji donosi inventivan pristup u pružanju usluga klijentima.

Saznaj više

Logistar

Najnovije vesti

Imamo rešenje za vas

Ukoliko imate pitanja ili specifične zahteve na raspolaganju Vam je naš tim iskusnih profesionalaca da u najkraćem roku odgovori na vaša pitanja i ponudi konkretna rešenja.

Zatražite ponudu

Logistar

Naši klijenti